Трудове право навчальна дисципліна, що вивчає трудові відносини.