Мета вивчення дисципліни “Комп'ютерні мережі та захист даних” — оволодіти необхідними для практичної роботи за фахом базовими знаннями в галузі комп’ютерних мереж і телекомунікацій.  Під час вивчення курсу передбачається систематична практична робота студентів за комп’ютерами як під керівництвом викладача, так і самостійно.