Курс призначений для студентів при підготовці бакалаврів напряму “Металургія чорних металів”. Набуті знання і вміння використовуються при вивченні дисциплін “Проектування технологічних процесів”, «Конструкції агрегатів цехів обробки металів тиском», «Технологічні особливості процесів обробки металів тиском», «Моделювання металургійних процесів в проектуванні».