Курс  призначений для студентів напряму підготовки 6.051301 Хімічна технологія за професійним спрямуванням «Хімічні технології палива та вуглецевих матеріалів» вищих навчальних закладів