Курс "Комп'ютерні технології в навчальному процесі” є дисципліною з циклу природничо-наукової підготовки майбутніх педагогічних працівників в області сучасних інформаційних технологій з питань ефективного застосування інформаційно-комунікаційних технологій в навчальному процесі.
Під комп'ютерними технологіями навчання розумітимемо такі технології, які в навчальному процесі використовують засоби інформаційно-комунікаційних технологій (теоретична та практична підготовка студентів щодо оволодіння навичками роботи з основними складовими сучасного програмного забезпечення для автоматизації технічних обчислень), зокрема і як засоби управління навчально-пізнавальною діяльністю.
Мета курсу - вивчення сучасних теоретичних основ обробки даних у спеціалізованих програмних пакетах, організації обчислювальних процесів; практичне оволодіння навичками застосування прикладних програм для обчислення статистичних та технічних даних в інженерних дослідженнях; формування у студентів компетентності в інформаційно-комунікаційних технологіях навчання.