Пропонований курс містить теоретичні відомості з  історії української державності та культури від найдавніших часів до сьогодення. У ньому подано головні історичні події, персоналії, документи.  Звертається увагаг на поетапність формування української державності та фактори, що впливали на ці процеси. Матеріал подається у невідривному звязку з загально світовими суспільно-політичними та економічними процесами.  Поданий матеріал допоможе студенту краще зрозуміти сучасні економічні, політичні та культурні проблеми української державності, вільно орієнтуватися у ряді гуманітарних дисциплін.