Основні завдання дисципліни полягають у вивченні природи і закономірностей становлення і функціонування міжнародного менеджменту; вивчення сучасних технологій і потенціалу управління міжнародними корпораціями; вивчення основних функцій і методів прийняття рішень в ключових сферах господарської діяльності ТНК, форм прояву їх соціальної відповідальності; вивчення особливостей використання сучасних концепцій міжнародного менеджменту на українських підприємствах (в організаціях).