В курсі вивчаються  теорія і практика побудови сучасних економетричних моделей за просторовими і часовими вибірками, методи оцінки параметрів моделей і перевірки їх значущості.