Мета дисципліни «Транснаціональні корпорації» - формування у студентів спеціальних знань щодо сутності, особливостей та механізмів функціонування транснаціональних корпорацій, а також напрямів підвищення ефективності їх діяльності.