Навчальний матеріал повністю відповідає програмі нормативного курсу "Гроші та кредит", висвітлюючи в доступній, зрозумілій формі такі важливі програмні питання: походження, суть та функції грошей; специфіка функціонування грошового ринку; види грошових систем та їх еволюція; інфляція та грошові реформи; валютний ринок і валютні системи; кількісна теорія грошей і сучасний монетарізм; кредит у ринковій економіці; сутність та функції фінансового посередництва; роль, значення та організація діяльності центральних банків; тенденції розвитку банківського ринку України; міжнародні валютно-кредитні установи та форми їх співробітництва з Україною.