Help with Search courses

Курс "Спеціальні розділи математики" розроблено для студентів електро-технічного факультету КНУ спеціальності "Електромеханіка". Курс вміщує три змістові  модулі: "Теорія функцій комплексної змінної", "Рівняння математичної фізики" та "Елементи теорії ймовірностей та математичної статистики".