Help with Search courses

Курс "Вища математика 1 семестр" містить такі розділи:

1. Елементи лінійної та векторної алгебри.

2. Аналітична геометрія на площині та в просторі.

3. Комплексні числа.

4. Вступ до аналізу.

5. Диференціальні числення функції однієї змінної.

Курс "Вища математика: інтегральне числення функції однієї змінної" містить такі розділи:

1) невизначений інтеграл;

2) визначений інтеграл;

3) невласний інтеграл;

4) застосування визначеного інтегралу до розв'язання прикладних задач.