Help with Search courses

Курс "Вища математика 1 семестр" містить такі розділи:

1. Елементи лінійної та векторної алгебри.

2. Аналітична геометрія на площині та в просторі.

3. Комплексні числа.

4. Вступ до аналізу.

5. Диференціальні числення функції однієї змінної.