Help with Search courses
Опанування необхідним математичним апаратом, який дає можливість моделювати, аналізувати та розв'язувати теоретичні та прикладні економічні задачі.